top of page

Indikationer, då förbättrad 

syra/bas-balans kan hjälpa:

- Mag- & tarmbesvär

- Allergier

- Stress & Oro

- Huvudvärk/migrän

- Muskel och ledsmärtor

- Eksem och andra hudåkommor

- Nacke och ryggbesvär

- Cirkulationsbesvär

- Candida albicans

- Förstoppning och lös mage

- Täta förkylningar (dåligt immunförsvar)

- Urinvägsinfektioner

- PMS och hormonstörningar

- Ämnesomsättningsproblem

- Depressioner

- Utbrändhet och utmattningsdepressioner

- Klimakteriebesvär

- Infektioner (tex blåskatarr)

- Inflammationer och värk

- Koncentrationsvårigheter

m.m

Syra/Bas-Balansen 


Syra-bas balansen är en av kroppens viktigaste jämvikter.

De flesta människor är försurade (har lågt pH-värde), vilket gör att de inte mår så bra som de skulle kunna göra. Sjuka människor har oftast en väldigt dålig syra-bas balans (lågt pH-värde i kroppen). 

Syra/bas balansen påverkar samtliga funktioner i kroppen, bl.a. energiproduktionen, immunsystemet, nervsystemet, hormonsystemet, avgiftningen och stressnivån. Därför påverkas de flesta symptom och sjukdomar positivt av att balansera kroppens pH-värde.

Att reglera syra-bas balansen är en av de viktigaste åtgärderna för att återställa hälsan.

Det finns troligen ingen fysisk terapi som är så allsidig och kraftfull som att återställa syra-bas balansen i kroppen. När detta är gjort kan man lättare ta itu med de problem som eventuellt återstår.

Vi jobbar med naturmedel och kosttillskott av högsta kvalité.

  • För att se din syra/bas-balans använder vi oss av kroppsscanning , genom en testmetod besläktad med Kinesologi.

Behandlingen är individuell och baseras på resultatet av kroppsscanning.

  • Erfarenhet har visat att det är nödvändigt att arbeta med helheten. Vilket betyder att vi måste ta hänsyn till människans livsstil.

Försurningen i vår kropp orsakas primärt av tre faktorer:

STRESS:

Stress och negativa känslor som

ilska, rädsla och ångest stänger av

matsmältningen och då produceras syror.

När vi stressar fysiskt och/eller

mentalt går kroppen i försvarsställning

och ”ödslar” ingen energi på

matsmältning. Känslor skapade av

harmoni, glädje och kärlek har

däremot en läkande inverkan på hälsan.

KOST:

För att kunna hålla balansen mellan

syror och baser i kroppen skall

kosten till 75% bestå av basisk

föda. Eftersom det generellt sett

bara är kravodlade grönsaker och

frukt som är basiska idag, är det

ytterst få som lyckas hålla denna balans.

MOTION:

Lymfsystemet är ett utrensande

immunförsvar som ”drivs” av muskler.

Vid brist på motion kommer både lymf-

systemets och blodcirkulationens

utrensande effekt att försämras.

Att svettas är också en viktig funktion

för hälsan. Svett är urinsyra (surt) och

genom att svettas avlastas njurarna.

bottom of page