Hälsokliniken Gefle

Karin Roiseux

 

Syra/Bas-Balansen 

 Syra-bas balansen  är en av kroppens viktigaste jämvikter.
De flesta människor är försurade (har lågt pH-värde), vilket gör att de inte mår så bra som de skulle kunna göra. Sjuka människor har oftast en väldigt dålig syra-bas balans (lågt pH-värde i kroppen). 

Syra/bas balansen påverkar samtliga funktioner i kroppen, bl.a. energiproduktionen, immunsystemet, nervsystemet, hormonsystemet, avgiftningen och stressnivån. Därför påverkas de flesta symptom och sjukdomar positivt av att balansera kroppens pH-värde. 
Att reglera syra-bas balansen är en av de viktigaste åtgärderna för att återställa hälsan. 
Det finns troligen ingen fysisk terapi som är så allsidig och kraftfull som att återställa syra-bas balansen i kroppen. När detta är gjort kan man lättare ta itu med de problem som eventuellt återstår. 
Vi jobbar med naturmedel och kosttillskott av högsta kvalité.

  • För att se din syra/bas-balans använder vi oss av kroppsscanning , genom en testmetod besläktad med Kinesologi.
Behandlingen är individuell och baseras på resultatet av kroppsscanning.

  • Erfarenhet har visat att det är nödvändigt att arbeta med helheten. Vilket betyder att vi måste ta hänsyn till människans livsstil.

Försurningen i vår kropp orsakas primärt av tre faktorer:
STRESS:
Stress och negativa känslor som
ilska, rädsla och ångest stänger av
matsmältningen och då produceras syror.
När vi stressar fysiskt och/eller
mentalt går kroppen i försvarsställning
och ”ödslar” ingen energi på
matsmältning. Känslor skapade av
harmoni, glädje och kärlek har
däremot en läkande inverkan på hälsan.

KOST:
För att kunna hålla balansen mellan
syror och baser i kroppen skall
kosten till 75% bestå av basisk
föda. Eftersom det generellt sett
bara är kravodlade grönsaker och
frukt som är basiska idag, är det
ytterst få som lyckas hålla denna balans.

MOTION:
Lymfsystemet är ett utrensande
immunförsvar som ”drivs” av muskler.
Vid brist på motion kommer både lymf-
systemets och blodcirkulationens
utrensande effekt att försämras.
Att svettas är också en viktig funktion
för hälsan. Svett är urinsyra (surt) och
genom att svettas avlastas njurarna.